Kelly

Ik ben Kelly 41 jaar, trotse moeder van een zoon van 11 jaar en een dochter van 9 jaar. Zij zijn mijn eerste inspiratiebron geweest om over ander onderwijs na te denken, want het loopt op school niet altijd even soepel. Er is veel druk op school en grote klassen. Kinderen zitten vast in systemen waar de vrijheid van ontwikkelen wordt gekaderd. Al een tijdje onderzoek ik of er ook andere manieren zijn van onderwijs en heb ik zelfs overwogen om in Zweden te gaan wonen, omdat de kinderen zich daar in alle rust en vrijheid kunnen ontwikkelen.

In de snel veranderende wereld voelde ik ook steeds sterker dat ik iets wil betekenen. Ik wil helpen de mensheid weer tot hun recht te laten komen, een leven waar we gelijkwaardig zijn, omdat ieder mens uniek is en dat is juist zo waardevol! Vanaf het moment dat Judith op mijn pad kwam voel ik de passie om mee te werken aan een vernieuwing in het onderwijs! We kwamen bij de Ondernemende School terecht omdat we op zoek waren naar een bedding en die hebben we daar gevonden. De eerste ontmoeting met Ingrid en Janneke was voor mij als thuiskomen; ik vond eigenlijk iets wat ik zelf heb gemist in mijn schooltijd. De manier van werken, de sociale jas en het werken in een gemeenschap heeft mij het gevoel gegeven mezelf te kunnen zijn. Al van jongs af aan ben ik bezig met mensen dichterbij zichzelf te brengen. Ik word blij als ik hierin iets kan betekenen het geeft energie. Voor mij voelt het als een zegen dat we samen werken aan onderwijs dat gericht is op de kinderen van nu. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer kinderen in rust, gelijkwaardigheid en vrijheid mogen ontplooien, in gelijkwaardigheid, waar ieder in ruimte kan ontwikkelen tot een evenwichtig mens, zij hun pad vinden en dat het de wereld mooier maakt!

Koen

Mijn naam is Koen Beurskens, 51 jaar. Ik ben een enthousiaste zeiler en op de fiets geniet ik veel van Zutphen en omgeving, waar ik ook woon. Om de week wonen mijn drie kinderen bij me, alle drie gaan ze naar de Vrijeschool Zutphen. Vanaf mijn 16e jaar gaf ik mijn eerste bijlessen en ben sindsdien altijd en steeds intensiever bezig geweest met onderwijs en begeleiding van anderen. Op de Vrijeschool Zutphen VO, waar ik 14 jaar werkte als docent natuurkunde, ontwikkelde ik me snel. Ik leerde steeds beter te kijken naar de leerling als individuele mens. Ieder individu heeft z’n eigen behoeften, bagage en levensweg, maar is tegelijkertijd onderdeel van de gemeenschap waarin hij of zij zich ontwikkelt. Het vormen en verzorgen van een veilige en stimulerende gemeenschap kreeg steeds meer mijn aandacht. Dat had een opvallend positieve uitwerking in mijn klassen. Ik merkte echter dat veel bestaande (sociale) structuren te weinig ruimte bieden om dat verder te ontwikkelen. Nu ik de Vrijeschool heb verlaten, heb ik mijn handen vrij om zelf initiatief te nemen (Zutphen) en om, vanuit de Ondernemende School, andere initiatieven te ondersteunen (Vlaardingen) om nieuwe scholen op te zetten vanuit bewustzijn voor gemeenschapsvorming en het recht doen aan ieders eigen levenspad.

Judith

Ik ben Judith Kalb, 46 jaar, geboren en getogen Vlaardingse, woonachtig in mijn geboortehuis wat ik erg bijzonder vind. Werkzaam als hulpverlener: buurtcirkel coach bij Pameijer, ook in Vlaardingen. Én moeder van 3 lieve kinderen! 2 jongens van 8 en 1 meisje van 11, die veel moeite hebben met naar school gaan, waardoor ik geïnteresseerd raakte in vernieuwde vormen van onderwijs. Samen met andere ouders ging ik op zoek naar mogelijkheden. Eindigend met Kelly samen als initiatiefnemers van Natuurtalent, waarna we na een zoektocht bij de Ondernemende School uit zijn gekomen als onze basis. Vanuit de Ondernemende School krijgen we coaching en ondersteuning, samen met 7 andere initiatieven door het hele land verspreid. Het mooie vind ik dat we gebruik kunnen maken van subsidie die we allemaal betalen. Daardoor is onze nieuwe school toegankelijk voor elke burger en kunnen we de vernieuwing sneller, als een olievlek verspreiden. Kinderen hebben de toekomst, hun hele leven nog voor zich. De wereld kan zo veel mooier worden met hun liefdevolle, onbevangen blik. Ik geloof dat kinderen veel wijsheid in pacht hebben om daarin ons, volwassenen, voor te gaan in veel opzichten met de juiste ondersteuning en benadering. Ik ben ervan overtuigd dat zij veel goeds te brengen hebben en Natuurtalent daar een bijdrage aan levert!