Ons initiatief

Natuurtalent is een lerende gemeenschap van leraren, kinderen, ouders/verzorgers waar iedereen kan zijn wie die is en dat voel je. De sociale jas waaraan we dagelijks werken zorgt ervoor dat we respectvol en open met elkaar omgaan. Dit geeft elk individu de ruimte tot ‘eigen’ ontwikkeling. Aan het einde van de leerperiode is het doel dat de leerling zelfstandig het verdere leven in gaat met een vertrouwd gevoel op wie je bent en wat je kunt in een constant veranderde wereld.

Dit doen wij door:

  • Het kind in vrijheid te laten ontdekken, onderzoeken en leren. Zo ontwikkelt het kind eigen onderneming schap en leert zijn eigenschappen en talenten kennen.
  • De leerkracht neemt een coachende rol aan, ervan uitgaand dat de leerling al talenten heeft en ondersteund dit verder te ontwikkelen.
  • De leraren zijn vanuit hun vakmanschap eindbesluitbevoegd over de inhoud en vormgeving van het onderwijs. Zij worden extra geschoold om het kind goed te kunnen waarnemen.
  • We geven onderwijs van nu, in kleine klassen van maximaal 20 kinderen .
  • Door leraren met lef en met ouders die meedoen.
  • We leren veel buiten in de natuur met een goede balans tussen leren, ontspanning en beweging.
  • Ouders worden betrokken bij de beeldvorming over de kinderen, waardoor er een stevige driehoek is tussen leerling, ouder en leerkracht, hierdoor kan er grondig en breed gekeken worden naar de leerlingen waardoor deze zich waargenomen, gesteund voelen en leren te vertrouwen op hun eigen wil.
  • De waldorfpedagogiek als basis te kiezen.
  • Op een informatieavond kunnen we je deze manier van omgang laten ervaren.

Onze visie

Natuurtalent is een Ondernemende School waar jonge mensen vanaf 4 tot en met 18 (ambitie 21) jaar zich mogen ontwikkelen, totdat ze er klaar voor zijn om bij vervolgonderwijs of in de samenleving zichzelf verder te ontplooien.

We vormen een leergemeenschap met een doorlopende leerlijn waar het werken vanuit je innerlijke kompas voorop staat. De mens is een eenheid met de natuur en bestaat uit lichaam, ziel en geest. We kijken vanuit dit perspectief naar de mens en zijn ontwikkeling.

Ieder mens wordt geboren met talenten. Op een ondernemende manier ontdekken en ontplooien leerlingen deze talenten. Tegelijkertijd verzorgen we de balans met ontspanning en beweging.

We ondersteunen jonge mensen in deze zoektocht. De leerkracht kijkt met een open blik naar de leerling en werkt vanuit zijn eigen gedrevenheid, talenten en intuïtie en is daarmee een stimulerend voorbeeld voor de leerling.

Ouders worden betrokken bij de beeldvorming over de leerlingen, waardoor er een stevige driehoek is tussen leerling, ouder en leerkracht. Door deze samenwerking ontstaat er een breder beeld over de leerlingen, waardoor deze zich waargenomen en gesteund voelen. Hierdoor leren ze te vertrouwen op hun ontwikkeling.

Bij Natuurtalent kan iedereen zijn wie die is en dat voel je. De sociale jas waaraan we dagelijks werken, zorgt ervoor dat we respectvol en open met elkaar omgaan. Dit geeft elke leerling de ruimte tot individuele groei. Dat wordt ondersteund, doordat we ondernemen in kleinere groepen en met gedragen besluitvorming werken.

Aan het einde van de leerperiode vervolg je zelfstandig, gezond en vitaal je levenspad. Je vertrouwt op wie je bent, wat je kunt en wilt in de constant veranderende wereld.

Wat is De ondernemende school

De Ondernemende School is een coöperatie met een verlangen om samen met leerkrachten en ouders scholen te realiseren in Nederland, die ingaan op de vragen die de kinderen van deze tijd aan ons stellen over hun ontwikkeling als mens.

De Ondernemende School ondersteunt ons naar de start van Natuurtalent. We werken in vrijheid samen vanuit het initiatief, maar met een gezamenlijke visie:

Kinderen voelen zich waargenomen en leren vertrouwen op hun eigen wil .We geven onderwijs van nu, in kleine klassen van maximaal 20 kinderen. Door leerkrachten met lef en met ouders die meedoen. Onze school is een lerende gemeenschap, waar ieders levensweg serieus genomen wordt.